Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [38 / 69] >

VAT

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych – objaśnienia MF

Przedstawiamy treść objaśnień MF z 3 lipca 2017 r. zawierających zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej zastosowanie się do objaśnień MF nie może podatnikowi szkodzić. Gdy inwestor jest głównym wykonawcą Czy inwestor będący jednocześnie głównym wykonawcą, który zleca część robót do wykonania innym przedsiębiorcom, postępuje prawidłowo, odbierając od nich faktury VAT z wykazanym na nich podatkiem VAT? Wszystkie podmioty są podatnikami VAT czynnymi....