Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [63 / 69] >

ZUS

Kiedy ZUS kwalifikuje umowy o dzieło jako umowy o świadczenie usług

ZUS w wyniku kontroli bądź postępowania wyjaśniającego może zakwestionować umowy o dzieło, które w jego opinii zawarte są w celu obejścia prawa, aby uniknąć płacenia składek. Umowy takie ZUS kwalifikuje jako umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. A to oznacza, że należy od nich odprowadzić składki do ZUS.