Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [66 / 69] >

Ordynacja podatkowa

Czy można zaliczyć nadpłatę w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na poczet podatku stanowiącego dochód samorządu

PROBLEM Jeżeli podatnik posiada nadpłatę w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (np. VAT, CIT, PIT, ryczałt ewidencjonowany), to czy możliwe jest zaliczenie tej nadpłaty na poczet zaległości w podatku stanowiącym dochód jednostki samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata targowa, opłata miejscowa, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) i odwrotnie? RADA Zaliczenie nadpłaty jest możliwe, jeżeli to naczelnik urzędu skarbowego jest organem właściwym w sprawie ustalenia i poboru zarówno podatku stanowiącego...