Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [24 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Nowy wzór certyfikatu rezydencji

Od 5 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji). Jednocześnie zlikwidowano formularz CFR-2- zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności. Przypominamy, jakim celom służy zaświadczenie CFR-1. Czemu służy CFR-1 Przypomnijmy, że polskie organy podatkowe wydają podatnikom zaświadczenia zawierające określone informacje na temat miejsca zamieszkania lub siedziby służącej celom podatkowym (zob. art. 306l Ordynacji podatkowej). To tzw. certyfikaty rezydencji podatkowej (po angielsku Certificate of Fiscal Residence stąd CFR)....