Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [37 / 69] >

VAT

Jak rozliczyć i udokumentować opłatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy

PROBLEM Opłaty pobierane z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy (np. najmu czy franczyzy) są traktowane jako należność za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku pobrania takiej opłaty? Kiedy należy wystawić fakturę VAT dokumentującą taką opłatę? Czy jest to data