Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [31 / 41] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy połączenie budynków stanowi ulepszenie środka trwałego – wyrok NSA

Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie - wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15. Stan faktyczny W celu świadczenia usług hotelowych spółka nabyła trzy sąsiadujące ze sobą budynki (kamienice) wybudowane na przełomie XIX i XX wieku. Spółka połączyła dwa budynki w jedną całość poprzez m.in. połączenie ich wspólną oficyną i korytarzami. Spółka zwróciła się o...