Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [31 / 40] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy połączenie budynków stanowi ulepszenie środka trwałego – wyrok NSA

Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie – wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15. Stan faktyczny W celu świadczenia usług hotelowych spółka