Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [17 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Zamiana składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych – nowe stanowisko KSR

W praktyce gospodarczej zawierane są niepieniężne transakcje, w ramach których jednostka traci kontrolę nad jednym składnikiem aktywów i w zamian uzyskuje kontrolę nad innym. Przykładem takiej transakcji jest wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci składnika aktywów w zamian za objęcie udziałów lub akcji, czy też niepieniężna transakcja z inną jednostką polegająca na zamianie jednego składnika aktywów na inny. Wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości nowe stanowisko zawiera wytyczne i wskazówki, jak księgowo ujmować tego typu transakcje. Pełna treść stanowiska dostępna jest jako dodatek elektroniczny do bieżącego numeru „MONITORA księgowego” (www.mk.infor.pl).