Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 69] >

Aktualności

Uproszczone sprawozdanie CIT/TP

Od 23 czerwca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT/TP). Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani składać tego rodzaju sprawozdanie - dołączając je do składanego zeznania podatkowego. Obowiązek dołączenia do...