Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 69] >

Aktualności

Informacje o grupie podmiotów

Od 4 kwietnia 2017 r. zasady wymiany informacji podatkowych z innymi państwami są regulowane ustawą z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Ustawa ta nakłada obowiązki sprawozdawcze na grupy podmiotów (mające siedziby lub zarząd w różnych państwach). Podmioty