Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 69] >

Aktualności

Zaniechanie poboru podatku od wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z tytułu: 1) realizacji gwarancji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz.