Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [5 / 69] >

Aktualności

Rejestr Zastawów Skarbowych

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują zmiany zasad prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Jest on obecnie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który obsługuje wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu przesyłane przez uprawnione organy. Informacje o wpisach lub ich braku można uzyskać odpłatnie, występując z wnioskiem o wydanie wypisu lub zaświadczenia (WW-1). Wypisy/zaświadczenia są wydawane przez naczelników urzędów skarbowych. Wydanie wypisu/zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 50 zł. Należy ją wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął...