Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [7 / 69] >

Aktualności

Obowiązki informacyjne podmiotów urządzających gry hazardowe

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa szczegółowy zakres danych, wymienionych w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, i tryb ich przekazywania przez podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone