Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [8 / 69] >

Aktualności

Certyfikat rezydencji – zmiana wzoru formularza

5 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie określające wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1 wersja 5]. Formularz CFR-1, stanowiący załącznik do rozporządzenia, zawiera treść analogiczną do treści załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Nowe rozporządzenie nie zawiera natomiast wzoru CFR-2 - zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium...