Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [9 / 69] >

Aktualności

Niższe opłaty komornicze – wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i