Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 69] >

Aktualności

Szczególne zasady rachunkowości banków

Przepisy nowelizujące dostosowują treść rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków do regulacji wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego