Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 69] >

Aktualności

Zwrot VAT dla jednostek NATO

Rozporządzenie wprowadza możliwość dokonywania zwrotu VAT od dokonywanych na terytorium Polski zakupów na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO, dyslokowaną na terytorium RP, oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Rozporządzenie wprowadza również możliwość dokonywania zwrotu VAT podatku osobom upoważnionym należącym do personelu Grupy Integracyjnej NATO i osobom uprawnionym należącym do personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe. Opisane...