Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [12 / 69] >

Aktualności

Refundacje kosztów zatrudnienia z Funduszu Pracy

15 lipca 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie określające: szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem". Zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia katalogu...