Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [12 / 69] >

Aktualności

Refundacje kosztów zatrudnienia z Funduszu Pracy

15 lipca 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie określające: szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub