Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [28 / 41] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki na wyposażenie członka zarządu zatrudnionego na kontrakcie menedżerskim są kosztem podatkowym – interpretacja MF

Spółka przekazująca sprzęt dla członków zarządu zatrudnionych na kontraktach menedżerskich może zaliczyć poniesione wydatki do podatkowych kosztów. Warunkiem jest jednak, by spółka była w stanie wykazać, że menedżerowie korzystają z tego wyposażenia w celach służbowych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF Jak wynika z opisu stanu faktycznego spółka oprócz wynagrodzenia menedżerów zobowiązała się udostępnić im odpowiednią infrastrukturę, a menedżerowie zobowiązali się korzystać z powierzonych im środków i udostępnionej infrastruktury zgodnie z wymaganiami spółki....