Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [29 / 41] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy można amortyzować wytworzony środek trwały przed uzyskaniem oznaczenia znakiem CE

PROBLEM W czerwcu 2017 r. spółka zmontowała we własnym zakresie linię produkcyjną. Przed rozpoczęciem jej użytkowania spółka uzyskała informację, że linia powinna posiadać znak CE. Czy spółka może zaliczyć linię produkcyjną do środków trwałych przed oznakowaniem jej tym znakiem? Czy koszt opracowania dokumentacji i oznaczenia linii znakiem CE spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych bezpośrednio? Czy też konieczne będzie zwiększenie wartości początkowej linii produkcyjnej jako środka trwałego? RADA Zaliczenie przedmiotowej linii produkcyjnej do środków trwałych jest dopuszczalne dopiero po...