Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [22 / 41] >

VAT

Czy nieodpłatne udostępnianie pracownikom samochodów jest opodatkowane VAT

PROBLEM Nabyliśmy do firmy samochody osobowe, od których odliczamy 50% VAT. Postanowiliśmy je udostępniać bezpłatnie pracownikom. Czy świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu pracownikom do celów prywatnych będzie podlegać opodatkowaniu VAT? RADA Nie, nieodpłatne udostępnianie pracownikom samochodów do użytku prywatnego nie podlega opodatkowaniu VAT, skoro przy nabyciu tych samochodów pracodawcy przysługiwało prawo do odliczenia 50% VAT. UZASADNIENIE W przypadku opisanym w pytaniu pracodawca nieodpłatnie udostępnia pracownikom samochody do celów prywatnych. W związku z nabyciem tych samochodów do działalności pracodawca miał...