Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [15 / 41] >

O tym musisz wiedzieć!

Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża – ostrzeżenie MF

Ministerstwo Finansów opublikowało ostrzeżenie o praktyce stosowania procedury VAT-marża do sprzedaży nowych towarów z kategorii elektronika. MF ostrzegło, że stosowanie tego typu praktyk prowadzi do powstania zaległości podatkowych i uzasadnia zastosowanie sankcji. MF zapowiada, że w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń VAT wyśle powiadomienia do przedsiębiorców handlujących elektroniką. Przedstawiamy treść komunikatu MF w tej sprawie. MF W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to...