Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [40 / 41] >

Ordynacja podatkowa

Jakich formalności należy dopełnić, aby zaskarżyć interpretację podatkową – procedury i terminy

Podatnik, aby upewnić się co do swojej sytuacji podatkowej, może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeżeli interpretacja nie spełnia jego oczekiwań, podatnik ma możliwość obrony swojego stanowiska na drodze postępowania sądowego. W artykule przedstawiamy obowiązującą procedurę zaskarżania interpretacji. Indywidualna interpretacja przepisów podatkowych to sposób na uzyskanie od organu podatkowego (według nomenklatury obowiązującej od 1 marca 2017 r. - organu administracji skarbowej) wykładni przepisów prawa podatkowego w konkretnej sprawie. Wykładnia dotyczy sytuacji - rodzącej dla wnioskodawcy skutki podatkowoprawne - która już...