Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [13 / 40] >

O tym musisz wiedzieć!

Zeznania o dochodach zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Do 2 października 2017 r. podatnicy podatku dochodowego powinni złożyć do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej o kalendarzowym roku podatkowym. W tym samym terminie konieczna jest wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego. Jeżeli podatnik posiada udziały w zysku więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, zobowiązany jest złożyć odrębne zeznania o dochodach każdej z tych spółek.