Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 40] >

Raport Monitora Księgowego

Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach

Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Jednocześnie zachowana została możliwość korzystania z dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Nadal podatnicy mogą jednorazowo amortyzować środki