Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 41] >

Raport Monitora Księgowego

Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach

Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Jednocześnie zachowana została możliwość korzystania z dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Nadal podatnicy mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach zachowali też podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy. Wszystkie możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych (ze szczególnym naciskiem na nową instytucję...