Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [11 / 40] >

O tym musisz wiedzieć!

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10

Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania treści tego standardu do obowiązujących już od grudnia 2016 r. uregulowań ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz.1920).