Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [12 / 41] >

O tym musisz wiedzieć!

30 września 2017 r. mija termin wpłaty drugiej raty odpisów na ZFŚS

Do 30 września 2017 r. należy przekazać drugą ratę wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawców obligatoryjnie tworzących fundusz. Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub fundusz) pracodawca dokonuje w dwóch ratach. Pierwszą ratę należało przelać na rachunek bankowy funduszu do 31 maja 2017 r. Jej kwota powinna stanowić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych naliczanych za osoby zatrudnione w warunkach normalnych, szczególnie uciążliwych oraz za młodocianych. W drugiej racie, w terminie do 30 września...