Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [38 / 40] >

Kadry i płace

Jak rozliczyć zwrot kosztów dojazdów pracownika na uczelnię

PROBLEM Pracownik rozpoczął we własnym zakresie studia i wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na uczelnię. Pracodawca pozytywnie rozpatrzył wniosek. Czy wypłacone w związku z tym kwoty powinny stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego należy naliczać zaliczki podatkowe i