Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [39 / 41] >

Kadry i płace

Jak rozliczyć zwrot kosztów dojazdów pracownika na uczelnię

PROBLEM Pracownik rozpoczął we własnym zakresie studia i wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na uczelnię. Pracodawca pozytywnie rozpatrzył wniosek. Czy wypłacone w związku z tym kwoty powinny stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego należy naliczać zaliczki podatkowe i składki ZUS? RADA Jeżeli pracodawca będzie zwracał koszty dojazdów pracownika na studia, należy uznać, że zgodził się na podnoszenie przez niego kwalifikacji. W związku z tym wspomniany zwrot może korzystać ze zwolnienia podatkowo-składkowego. UZASADNIENIE...