Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [35 / 40] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zleceniobiorca, za którego zleceniodawca uregulował zaległe składki ZUS, nie osiąga przychodu opodatkowanego PIT – wyrok WSA

Zleceniodawca, opłacając z własnych środków zaległe składki ZUS w części, w jakiej powinny być sfinansowane z wynagrodzenia zleceniobiorcy, nie dokonuje żadnego świadczenia na jego rzecz. W związku z tym zleceniobiorca nie osiąga z tego tytułu przychodu opodatkowanego PIT – wyrok WSA w Kielcach z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt SA/Ke 289/17.