Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [37 / 41] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jak zaewidencjonować w pkpir opłaty eksploatacyjne uiszczane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

Problem W swojej działalności gospodarczej posiadam apartamenty, które wynajmuję. Obsługą apartamentów zajmuje się wspólnota mieszkaniowa, do której wpłacam co miesiąc zaliczki na poczet kosztów eksploatacji oraz konserwacji. Na wpłaconą zaliczkę co miesiąc otrzymuję fakturę VAT. Na koniec roku wystawiana jest faktura rozliczeniowa. Rozlicza ona wyłącznie kwotę różnicy, która nie została pokryta zaliczkami. Faktura nie odnosi się do konkretnych faktur zaliczkowych. Kiedy wpłacane miesięcznie zaliczki można uznać za koszt podatkowy w pkpir? Rada Koszty opłat eksploatacyjnych należy zaliczyć do pośrednich kosztów...