Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [36 / 40] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jak zaewidencjonować w pkpir opłaty eksploatacyjne uiszczane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

Problem W swojej działalności gospodarczej posiadam apartamenty, które wynajmuję. Obsługą apartamentów zajmuje się wspólnota mieszkaniowa, do której wpłacam co miesiąc zaliczki na poczet kosztów eksploatacji oraz konserwacji. Na wpłaconą zaliczkę co miesiąc otrzymuję fakturę VAT. Na koniec roku wystawiana jest