Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 41] >

O tym musisz wiedzieć!

Zmiany w użytkowaniu wieczystym i opłacie adiacenckiej – nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

Od 23 sierpnia 2017 r. dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie mógł bez przetargu przedłużyć umowę o użytkowanie wieczyste lub ubiegać się o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Użytkownicy wieczyści zawierający kolejną umowę użytkowania wieczystego tej samej nieruchomości zostali zwolnieni z obowiązku wniesienia tzw. pierwszej opłaty za użytkowanie. Uregulowano także, kto ma wnosić opłatę wieczystą w przypadku zmiany użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. W opracowaniu omawiamy najważniejsze dla użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o gospodarce...