Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Przegląd orzecznictwa i interpretacji

Jak ustalać moment poniesienia kosztu

Jak ustalać moment poniesienia kosztu Podział kosztów podatkowych na bezpośrednie i pośrednie Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach o podatkach dochodowych. Aby ustalić moment potrącenia tych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, należy ustalić rodzaj powiązania tych kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium powiązania koszty podatkowe można podzielić na: bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty bezpośrednie), inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw....