Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [17 / 41] >

O to pytają księgowi

Jak podatkowo potraktować zaliczkę na koszty komornika?

Firma musi zapłacić komornikowi zaliczkę na koszty egzekucji. Czy taki wydatek możemy potraktować jako koszt uzyskania przychodu? Tak, ale jest z tym pewien kłopot. Otóż organy podatkowe zabraniają zaliczania takiego wydatku do kosztów w momencie jego poniesienia. Uznają bowiem, że zaliczka nie ma charakteru ostatecznego, ponieważ może być zwrócona. Dlatego najnowsze interpretacje nakazują zaliczać taki wydatek do kosztów dopiero po rozliczeniu przez komornika przekazanej mu gotówki. Dopiero postanowienie komornika rozliczające ten wydatek daje prawo do zaliczenia go do kosztów. Grzegorz...