Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 40] >

Aktualności

Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka w kontroli celno-skarbowej

28 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie określające m.in. sposób utrwalania obrazu lub dźwięku przesłuchania na odległość osoby kontrolowanej lub świadka dla celów kontroli celno-skarbowej. Rozporządzenie reguluje również:   sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i