Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 40] >

Aktualności

Zwolnienia od akcyzy dla jednostek NATO

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, Grupa Integracyjna NATO (NFIU) oraz osoby upoważnione należące do ich personelu nabyły prawo do zwolnień od akcyzy (realizowanych przez zwrot zapłaconej akcyzy) oraz zwolnień od akcyzy importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego. Rozporządzenie wprowadzające wymienione zwolnienia od akcyzy