Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 41] >

Aktualności

Zwolnienia od akcyzy dla jednostek NATO

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, Grupa Integracyjna NATO (NFIU) oraz osoby upoważnione należące do ich personelu nabyły prawo do zwolnień od akcyzy (realizowanych przez zwrot zapłaconej akcyzy) oraz zwolnień od akcyzy importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego. Rozporządzenie wprowadzające wymienione zwolnienia od akcyzy obowiązuje od 11 sierpnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz.U. z 2017 r. poz. 1440 Ewa Sławińska prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"...