Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 41] >

Aktualności

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zyskali możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji obejmuje przypadki, w których: wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa...