Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 40] >

Aktualności

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zyskali możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz