Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 41] >

Aktualności

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Od 1 września 2017 r. obowiązuje główna część zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa umożliwia m.in. umarzanie i rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny i przypadających Skarbowi Państwa. Dotyczy to m.in. należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem czy dzierżawę. Nowelizacja precyzuje też zasady pobierania opłaty za użytkowanie wieczyste w przypadku przeniesienia tego prawa. Ustawa stanowi obecnie, że w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego,...