Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 41] >

Aktualności

Krajowy Zasób Nieruchomości oraz najem instytucjonalny

11 września 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa wprowadza rozwiązania prawne służące zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach (w tym z opcją uzyskiwania własności przez najemcę). W tym celu mają być wykorzystywane nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, którymi będzie zarządzał KZN. Ustawa zmienia też ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zmiany polegają na: ograniczeniu zakresu najmu okazjonalnego do najmu przez osoby...