Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [24 / 33] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy materiały wytworzone we własnym zakresie mogą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej – interpretacja MF

Podatnicy korzystający z ulgi B+R mają prawo do zaliczenia do tzw. kosztów kwalifikowanych materiałów wytworzonych we własnym zakresie. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.