Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [23 / 33] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Od kiedy leasingodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu nabytego i oddanego w leasing

PROBLEM Spółka z o.o. głównie świadczy usługi leasingu samochodów. Przedmiotem zawieranych umów leasingu są przede wszystkim nowe pojazdy nabywane od dilerów samochodowych. Samochody nabywane są przez spółkę wyłącznie w celu oddania ich do odpłatnego używania korzystającym na podstawie umów leasingu. Przebieg zdarzeń przy