Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [9 / 33] >

O tym musisz wiedzieć!

Kiedy absolwenci szkół i studiów tracą prawo do zwolnienia z ZUS

Płatnicy składek chętnie zatrudniają na zlecenie uczniów i studentów do 26. roku życia. Za takie osoby nie należy bowiem opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia. Po ukończeniu szkół lub studiów absolwenci tracą prawo do korzystania z tego przywileju. Dlatego pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, kiedy zatrudniony uczeń lub student kończy edukację i od kiedy należy rozpocząć opłacanie za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.