Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 33] >

O tym musisz wiedzieć!

Jakie wydatki na edukację przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów

Jesień to okres, w którym wielu przedsiębiorców ponosi wydatki związane z rozpoczęciem lub kontynuacją swojej edukacji. Aby tego rodzaju wydatki mogły zostać przez przedsiębiorców rozliczone w kosztach uzyskania przychodów, muszą mieć związek z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Nie mogą zostać poniesione w celach osobistych. Czasami odróżnienie wydatku poniesionego na cele firmowe od wydatku na cele osobiste może być trudne lub sporne. Przedstawiamy tabelaryczne zestawienie wydatków edukacyjnych ze wskazaniem, czy przedsiębiorca może je rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej, czy nie. Zestawienie zostało opracowane z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych i sądów.