Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [22 / 38] >

Rachunkowość

Czy potwierdzając saldo należności na inny dzień niż bilansowy, należy wykazywać naliczone odsetki

PROBLEM Spółka w ramach rocznej inwentaryzacji zamierza wysłać potwierdzenie salda należności na dzień 30 listopada 2017 r. Czy potwierdzenie salda powinno zawierać również naliczone na ten dzień odsetki? Czy trzeba będzie powtórnie potwierdzić saldo z kontrahentem, gdy spółka nie zrezygnuje z naliczania odsetek za okres do