Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [28 / 38] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Spółka z o.o., która po zakończeniu postępowania likwidacyjnego przekaże udziałowcom swój majątek, zapłaci podatek – wyrok NSA

Spółka z o.o., która podczas likwidacji przekazuje majątek wspólnikom, powinna z tego tytułu wykazać przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu – wyrok NSA z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 658/17.