Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [26 / 38] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy od należności płaconych za wynajem nieruchomości od nierezydenta należy potrącać podatek u źródła

PROBLEM Polska spółka z o.o. wynajęła lokal w Warszawie od spółki niemieckiej. Czy od opłat za wynajem polska spółka obowiązana jest potrącać podatek u źródła? RADA Nie, w przedstawionej sytuacji spółka nie jest obowiązana do potrącania podatku u źródła. Szczegóły – w uzasadnieniu. UZASADNIENIE   W