Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [32 / 38] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można opodatkować podatkiem liniowym przychody z kontraktu menedżerskiego

PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W październiku 2017 r. zawarł kontrakt menedżerski, na podstawie którego będzie zarządzał wybranym obszarem działalności spółki X. Zakres jego obowiązków określony w kontrakcie menedżerskim obejmuje m.in.: