Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [21 / 38] >

VAT

Kiedy odliczenie VAT może być nadużyciem prawa

Odliczenie podatku naliczonego może w określonych sytuacjach stanowić nadużycie prawa. Powoduje to, że podatnik nie może odliczyć podatku, chociaż podatek ten wynika z ważnych, prawidłowych i legalnych czynności prawnych. Konstrukcja nadużycia prawa w VAT – w przeciwieństwie do klauzuli dotyczącej zwalczania unikania opodatkowania, o której mowa w Ordynacji podatkowej – może być stosowana w zasadzie bez ograniczeń i bez dodatkowej kontroli (czy nadzoru) przez wszystkie organy podatkowe. Może być stosowana zarówno do odliczeń dokonywanych od 1 lipca 2016 r., czyli od dnia wprowadzenia konstrukcji nadużycia prawa do ustawy o VAT, jak i czynności sprzed tej daty. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Warto wiedzieć, kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować odliczenie