Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [1 / 38] >

Aktualności

Ograniczenie egzekucji wobec byłego wspólnika spółki jawnej – wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki,