Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [6 / 38] >

Aktualności

Opłacanie składek ZUS jednym przelewem

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą wpłacali łączną kwotę składek na jeden rachunek składkowy przydzielony płatnikowi składek przez ZUS. Wpłata ma obejmować składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu płatnicy będą dokonywali jednego przelewu zamiast czterech.