Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [7 / 38] >

Aktualności

Plany kont dla budżetówki

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie określające szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont m.in. dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych