Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [35 / 40] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jaki podatek pobrać od wynagrodzenia określonego w umowie zlecenia w kwocie netto

PROBLEM Planuję zawrzeć z osobą niebędącą naszym pracownikiem umowę zlecenia na kwotę 135 zł netto. Osoba ta przystąpi do obowiązkowych ubezpieczeń – emerytalnego, rentowego i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pierwsza metoda ubruttowienia tego wynagrodzenia zakłada pobranie zaliczki na